ใช้บริการ Google Station

ขอบคุณที่สนใจ เราจะติดต่อไปหากมีช่องทางที่จะได้ร่วมงานกัน

เราจะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ให้บริการใยแก้วนำแสง ผู้ให้บริการด้านการรวมระบบ และพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ เพื่อนำ Wi-Fi ที่รวดเร็วไปให้บริการในสถานที่ต่างๆ ให้มากขึ้น ส่งข้อมูลของคุณให้เราทางฟอร์มด้านล่าง และเราจะติดต่อไปหากมีช่องทางที่จะได้ร่วมงานกัน

* ต้องระบุข้อมูลในช่องเหล่านี้

โปรดตรวจหาข้อผิดพลาดในช่องด้านล่าง
ชื่อ *
อีเมล (ที่ทำงาน) *
ประเทศ *
บริษัทหรือองค์กร *
ประเภทองค์กร *
จำนวนสถานที่ทั้งหมด *
ผู้เข้าชมรายวันโดยเฉลี่ยในสถานที่แห่งหนึ่ง *
หากสถานที่ของคุณมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว บริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันคือบริษัทอะไร
คุณมีการเชื่อมต่อใยแก้วที่สถานที่ของคุณไหม *
คุณให้บริการ Wi-Fi แก่พนักงานที่สถานที่ของคุณอยู่แล้วใช่ไหม *
คุณให้บริการ Wi-Fi แก่ลูกค้าที่สถานที่ของคุณอยู่แล้วใช่ไหม *
พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ Wi-Fi ของสถานที่แห่งหนึ่ง (ตารางเมตรโดยประมาณ)
รัฐ/จังหวัดที่ดำเนินการ (หากเป็นภูมิภาค)
บริษัทใดคือพาร์ทเนอร์การผลิตฮาร์ดแวร์หลักของคุณ *
คุณให้บริการการตั้งค่า Wi-Fi ประเภทใดบ้าง
บริการ Wi-Fi ที่มีการจัดการซึ่งคุณให้บริการนั้นมีประเภทใดบ้าง
คุณติดตั้ง/จัดการฮอตสปอตกี่จุด (โดยประมาณ) *
คุณมุ่งเน้นที่ประเภทธุรกิจหรือฟังก์ชันงานที่เจาะจงในอุตสาหกรรมใช่ไหม
รัฐ/จังหวัดที่ดำเนินการ (หากเป็นภูมิภาค)
คุณเป็นเจ้าของคอมโพเนนต์ Backhaul ใดบ้าง *
* เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
การเชื่อมต่อใยแก้วไมล์สุดท้าย
Metrofiber
ขณะเดินทาง
ต่างประเทศ
คุณให้บริการลูกค้าระดับองค์กร (ไม่ใช่ครัวเรือน) ใช่ไหม *
หากเป็นเช่นนั้น คุณมีลูกค้าระดับองค์กรกี่ราย
คุณให้บริการโซลูชัน Wi-Fi แก่ลูกค้าในปัจจุบันใช่ไหม *
บริษัทใดคือพาร์ทเนอร์การผลิตฮาร์ดแวร์หลัก (OEM) ของคุณ
คุณเป็นเจ้าของฮอตสปอตสาธารณะกี่จุด (หากมี) *
รัฐ/จังหวัดที่ดำเนินการ (หากเป็นภูมิภาค)
ป้อนประเภทองค์กร *