คำขอบคุณจาก Google Station

เราเลิกใช้งาน Google Station แล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2020

แต่ยังคงให้การสนับสนุนโครงการริเริ่มในการขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตต่อไป เพื่อช่วยให้ผู้ใช้อีกนับพันล้านคนทั่วโลกได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่ดีขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการริเริ่มอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ Android Go ด้านล่าง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม